Pressure Operated Pump

 

adca

 

pops

Model POP-S

Size 1” to 3”

pdfAdcamat POP Pressure operated pump DN25-80

pdfAdcamat Select and Size

pdfPOPK Adcamat packaged

pdf POPK Adcamat Duplex and Triplex Packaged

สำหรับปั๊มของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงเช่น Condensate, น้ำมัน โดยปั๊มอาศัยพลังงานจากแรงดันของไอน้ำ, ลม หรือ น้ำ โดยของเหลวจะไหลเข้าสู่ปั๊มด้วยแรงโน้มถ่วง เมื่อระดับน้ำในถังสูงจะทำให้ลูกลอยของปั๊มปิดช่องระบายอากาศและเปิดรูไอน้ำ หรือ อากาศที่มีแรงดันสูง ไหลเข้าสู่ปั๊มดันของเหลวออกจากปั๊ม