Sanitary Sample Cooler
อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำจาก Boiler


เพื่อให้วาล์วมีความคงทนต่อการกัดกร่อนสูง และไม่ทำปฏิกิริยากับกรดหรือเกลือที่มีอยู่ในอาหาร มีผิวเรียบทำความสะอาดง่าย ทนความร้อนและความเย็นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน จึงจำเป็นต้องใช้วาล์วที่มึคุณสมบัติเฉพาะ Sanitary Valve โดยวาล์วประเภทดังกล่าวจะต้องผลิตจากสแตนเลสเพื่อป้องกันสนิม ผิวภายในของวาล์วจะต้องเรียบที่สุด เพื่อป้องกันการเกาะตัวของเศษอาหารและลดการรวมตัวของแบคทีเรีย เพื่อให้ได้มาซึ่งความสะอาดถูกหลักอนามัย


Sample Cooler


adca

sc32

Model SC32P

Size Cooling water inlet/outlet :1/2" on body BSP

Sample tube inlet/outlet : 8 mm O/D

Max Pressure 20 bar

Max Temp. 220 ํC

pdf

ใช้ลดอุณหภูมิน้ำ จากบอยเลอร์ หรือ เครื่องทำน้ำร้อน สำหรับเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ ป้องกันการเกิดไอแฟรช Flash Steam ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผลการวิเคราะห์ค่าผิดพลาด เช่นค่า TDS