Sanitary Control Valves
วาล์วควบคุมสำหรับไอน้ำสะอาด


เพื่อให้วาล์วมีความคงทนต่อการกัดกร่อนสูง และไม่ทำปฏิกิริยากับกรดหรือเกลือที่มีอยู่ในอาหาร มีผิวเรียบทำความสะอาดง่าย ทนความร้อนและความเย็นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน จึงจำเป็นต้องใช้วาล์วที่มึคุณสมบัติเฉพาะ Sanitary Valve โดยวาล์วประเภทดังกล่าวจะต้องผลิตจากสแตนเลสเพื่อป้องกันสนิม ผิวภายในของวาล์วจะต้องเรียบที่สุด เพื่อป้องกันการเกาะตัวของเศษอาหารและลดการรวมตัวของแบคทีเรีย เพื่อให้ได้มาซึ่งความสะอาดถูกหลักอนามัย


Control Valves

adca
922 926 928

 Model PV922

 Size 1/2” to 2”

 Two Way Straight or Angle Connections

pdf

Model PV926

Size 1/2” to 2”

 Two Way Angle Connections

pdf

Model PV928

Size 1/2” to 4”

 Two or Three Way Angle Connections

pdf